Licencje zawodowe
Zarządcy: Pośrednicy:
11667689
134399893
tel. +48 601 41 21 71 tel. +48 32 231-27-27
biuro@bialowas.pl

Mobile for English-speaking: +48 601-54-84-94
Firma z tradycjami od 1984 r.
BIAŁOWĄS Nieruchomości
ul. Dolnych Wałów 25/1
44-100 Gliwice
Licencje zawodowe
Zarządcy: Pośrednicy:
11667689
134399893
tel. +48 601 41 21 71
tel. +48 32 231-27-27
biuro@bialowas.pl

Mobile for English-speaking:
+48 601-54-84-94

Sklepy, biura, magazyny,obiekty
• Sprzedaż
• Wynajem

Zarządzanie wspólnotami
• Zarządzanie
Szacowanie, regulacja stanów prawnych, mediacje
• Szacowanie
Pomoc w pisaniu pism, doradztwo inwestycyjne
• Pisma urzędowe
Sprzedaż projektów
• Projekty

Oferta zarządzania i administrowania

Wspólnota mieszkaniowa


W związku ze stale rosnącą potrzebą utrzymania budynków w należytym stanie technicznym jak również sprawnego, profesjonalnego zarządzania i administrowania Wspólnotami Mieszkaniowymi mamy zaszczyt przedstawić Państwu swoją propozycję. Firma „Nieruchomości BIAŁOWĄS” oferuje Państwu rzetelną i kompleksową obsługę w zakresie zarządzania w/g stawek ,które ustala sami właściciele..
Połączenie w naszej firmie wieloletniej tradycji, profesjonalizmu oraz wysokiej kultury pracy, gwarantuje zarządzanie nieruchomościami zgodnie z obowiązującymi przepisami. Numery posiadanych licencji zawodowych naszych zarządców to : 11667, 13439.

Firma nasza oferuje Państwu rzetelną i kompleksową obsługę w zakresie :
 • Przygotowanie i wykonywanie uchwał właścicieli
 • Prowadzenie księgowości wspólnoty
 • Założenie regonu dla wspólnoty
 • Założenie konta bankowego z subkontem na fundusz remontowy, dokonywanie przez ten rachunek wszelkich rozliczeń ,zarówno z właścicielami lokali jak z zewnętrznymi kontrahentami wspólnoty.
 • Zawieranie umów z dostawcami mediów.
 • Zawieranie umów ubezpieczenia nieruchomości.
 • Odpowiedzialności cywilnej od zdarzeń mogących wystąpić na terenie nieruchomości wspólnej.
 • Sporządzanie projektów planów gospodarczych (rzeczowo-finansowych) wspólnoty mieszkaniowej i po uchwaleniu tych planów przez ogół właścicieli, przestrzegać ich wykonania.
 • Pobieranie od wszystkich właścicieli opłaty na utrzymanie nieruchomości wspólnej i dysponować tymi środkami wg wcześniej zawartych umów z dostawcami mediów, zakładem komunalnym itp.
 • Zapewnienie sprawnego funkcjonowania wszystkich urządzeń i instalacji ,oraz szybkie usunięcie awarii w nieruchomości.(całodobowy serwis)
 • Sprawowanie nadzoru nad pracą dozorcy (sprzątaczki) i kontrola stanu sanitarno -porządkowego posesji wspólnoty.
 • Zlecanie systematycznych przeglądów budynku zgodnie z przepisami prawa budowlanego, składanie sprawozdań z tych czynności, prowadzenie książki obiektu.
 • Kontrolowanie jakości w zakresie wywozu nieczystości, obsługi wodno-kanalizacyjnej, dostawy energii elektrycznej.
 • Informowanie właścicieli lokali o wszystkich ważnych dla nich sprawach i odpowiadać na ich pytania ,dotyczące nieruchomości wspólnej.
 • Prowadzenie i stałe aktualizowanie ewidencji dotyczącej lokali i mieszkających lub pracujących w nich osób.
 • Naliczanie i dokonywanie opłat na utrzymanie nieruchomości wspólnej.
 • Sporządzanie raportów kasowych, odprowadzanie gotówki do banku.
 • Sporządzanie list dokumentów księgowych ,wykazów bankowych ,rejestru przelewów ,itp.
 • Prowadzenie księgowości wspólnoty ,rozliczanie z Urzędem Skarbowym.
 • Wydawanie na koniec roku kalendarzowego zaświadczeń dla właścicieli o zgromadzonym funduszu remontowym ,będącym podstawą do indywidualnej ulgi podatkowej bez względu na to ,czy pieniądze wpłacone przezeń na fundusz zostały w roku podatkowym wykorzystane przez wspólnotę czy też nie..
 • Wykonanie wyceny budynku obejmującą wartość wolnorynkową dla celów ubezpieczeniowych.

  Koszty zarządu nieruchomością wspólną.

  FUNDUSZ EKSPLOATACYJNY
 • Zaliczka na poczet kosztów eksploatacyjnych zarządu nieruchomością wspólną w wysokości uchwalonej przez właścicieli mieszkań. Zaliczka obejmuje:
 • Koszt utrzymania czystości w nieruchomości wspólnej
 • Koszt usług kominiarskich
 • Koszt przeglądów instalacji gazowej, elektrycznej, odgromowej, ogólnobudowlanego
 • Oświetlenie części wspólnej, wg wskazań liczników .
 • Koszt ubezpieczenia budynku tzw. ‘ogniówka’ i OC
 • Koszt energii elektrycznej w części wspólnej
 • Koszt napraw doraźnych i konserwacji.

  FUNDUSZ NA KOSZTY ADMINISTROWANIA
 • Wynagrodzenie za sprawowanie zarządu Zaliczka na w/w fundusz uchwalona jest przez wspólnotę. Wynagrodzenie obejmuje czynności: - zawieranie i kontrola umów z dostawcami mediów - prowadzenie księgowości, rozliczanie się z urzędem skarbowym - obsługa rachunku bankowego - rozliczanie wpłat (nadpłaty/zaległości) właścicieli lokali z tytułu funduszu eksploatacyjnego, remontowego, na administrowanie oraz za dostawę mediów - prowadzenie książki obiektu wraz z dokumentacją towarzyszącą - prowadzenie spisu właścicieli lokali - obsługa remontów: wybór wykonawców w drodze przetargów, negocjowanie, zawieranie i kontrola wykonania umów - opracowywanie planów rocznych finansowo rzeczowych

  FUNDUSZ REMONTOWY
 • Wydzielony fundusz remontowy do uchwalenia przez zebranie wspólnoty, w zależności od potrzeb remontowych budynku
  Zarząd nie może wydać pieniędzy zgromadzonych na funduszu remontowym wspólnoty mieszkaniowej na żaden inny cel niż remonty i modernizację nieruchomości wspólnej.
  Zaliczka nie obejmuje świadczeń dodatkowych ,tj. dostawy wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości stałych, dostawy ciepła (gazu), obsługi windy. Są to opłaty nie podlegające uchwaleniu.

  Na wszystkie dodatkowe pytania dotyczące sprawowania zarządu odpowiemy osobiście lub telefonicznie.

Księgowość
 

Nasza oferta skierowana jest do Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych administrujących samodzielnie swoją nieruchomością, a poszukuje tylko profesjonalnej obsługi księgowej.
Oferujemy wykonywanie czynności związanych z gospodarką ekonomiczno-finansową nieruchomości, w tym:
 
 • Prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz ewidencji zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Wspólnoty na eksploatację, fundusz remontowy i media,;
 • Przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych;
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (CIT, rachunek wyników, bilans, sprawozdanie dla właścicieli);
 • Przygotowywanie wezwań do zapłaty ;
 • Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów, funduszu na remonty i modernizacje, w tym:
 • rozliczanie zaliczek wnoszonych na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej i fundusz na remonty i modernizacje;
  rozliczanie zaliczek wnoszonych na koszty zużytych mediów ;
 • Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali;
 • Przygotowywanie płatności do podpisu/autoryzacji;
 • Udzielanie informacji księgowych właścicielom oraz użytkownikom lokali w godzinach dyżurów;
 • Organizacja okresowych spotkań informacyjnych z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej w biurze Zleceniobiorcy w zależności od potrzeb.
 • Przesyłanie na adres e-mailowy członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, informacji finansowych dotyczących Wspólnoty Mieszkaniowej,;

  Usługi dodatkowe Pomoc administracyjna

  Powyższa usługa polega na konsultacjach lub pomocy w przygotowaniu wszelkich niezbędnych materiałów administracyjnych tj. pism, uchwał, umów, planów gospodarczych, regulaminów, analiz zagadnień prawnych, itp. na podstawie dodatkowego zlecenia.

  Więcej na  http://zarzadzanie.bialowas.pl

Napisz do Białowąs Nieruchomości !


CENTRALA

Białowąs Nieruchomości R.Białowąs
tel. +48 601 41 21 71 tel. +48 32 231-27-27
ul. Dolnych Wałów 25/1 44-100 Gliwice

MEDIA SPOŁECZNIOŚCIOWE

www.facebook.com

NEWSLETTER:


Opublikowane na stronach www.bialowas.pl informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Kontakt:

tel / fax +48 32 231-27-27
tel.+48 32 231-50-45
tel.+48 601-41-21-71
Mobile for English-speaking:
+48 601-54-84-94
email: biuro@bialowas.pl

Oferty

Mieszkania
Domy
Działki
Lokale użytkowe
Zarządzanie
Szacowanie
Pisma urzędowe

Członkostwo
Copyright © Białowąs 2017 r.
Wykonał :
michaludynia.pl